Cam 1:

Ceisio am Cobwebs Ar Lein

Croeso i Cobwebs Ar Lein, y gwneuthurwr gwefannau parod ar lein ar gyfer grwpiau ym Mhen-y-bont ar Ogwr nad ydynt yn gwneud elw. Er mwyn cael gwefan trwy Cobwebs Ar Lein, mae'n rhaid i chi fynd drwy'r broses ymgeisio syml hon fel a ganlyn:

  • Darllen ein hamodau a thelerau
  • Nodi manylion eich mudiad
  • Dewis enw defnyddiwr unigryw a chyfrinair
  • Printio ac arwyddo eich ffurflen gytundeb a phostio'r ffurflen atom
Bydd y wefan hon yn eich tywys drwy bob un o'r camau hyn. Cliciwch ar 'Botwm saeth' er mwyn parhau.

Cliciwch  yma i ddychwelyd i'r hafan Cliciwch yma er mwyn Parhau