Cobwebs Online Logo
ADREF

English
Ewch i safleoedd Cobwebs Ar-lein
Cais am eich safle eich hun
Golygu eich safle
Lawrlwythiadau Cobwebs
Archwilio'r Wefan
Archwilio'r Categori
Newyddion Diweddaraf!
 
Am y prosiect
Cwestiynau Cyffredin
Ebostiwch ni / Cysylltwch ni
Gwybodaeth am y prosiect
Pwy sy'n gymwys?
Gwrthodwr
 
Gwefannau eraill
106.3 Bridge FM
Activ Bridgend
Adult Education Bridgend
Advice on Living Together
Advice on the law and your Rights
Art Encyclopedia
Arts & Culture Bridgend
BAVO
Become Dentist.net
Bethan Jenkins AC
Bridgend.com
Best of Bridgend
Bridgend Citizens' Panel
Bridgend Council
Bridgend Sporting Chance
BT Internet Rangers
Flexible Support for Business
Careers Wales Online
Carwyn Jones AM
Charity Commission
Cobwebs ListMail Service
Communities Cymru
Bridgend Community Leisure Services
Community Leisure Services
Community Music Wales
Community Representatives
Countryside Council for Wales
Culture Net
Cynffig School Bridgend
Education Letters
For people who have never held a Mouse!
Funky Dragon
Get Safe Online
Green Directory Bridgend
Heart of the Community
Home and Family Bills
How to Read Free Online Books
Indeed Job Search
Its My Shout
iTV Local
Kids Clubs Wales
Learn about the Internet
Learn with RISE
Leisure centres Bridgend
Library of UK Information
Madeleine Moon MP
Maesteg Town Hall
MisterWhat.co.uk - Find Companies
Motivating Mates
My School Lunch
News Plan Wales
Porthcawl Male Choir
Oven Wizards
Sanctuary Counselling
SE Wales Energy Agency
Search UK Petrol Prices for free on PetrolPrices.com
Seatrust
SCOOT
Cynnal Cymru
Cymru Gynhaliol
UK News Online
Wales on the Web
Wales Past
Welsh Karate Union
Whatprice - DIY and Home Improvement Information
Wise Kids
Your Wedding Day Online
Youth Works
 
 
 

Gwrthodwr

English

Mae'r safle hwn yn cael ei gynnal gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o'r gweithgareddau wrth ddatblygu ymwybyddiaeth am dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu a'u cymhwyso ar gyfer pob sector o'r boblogaeth ym Pen-y-bont ar Ogwr.

Nid oes tâl am gymryd rhan yn y prosiect ar gyfer pob mudiad cymwys . Ni ellir gwerthu lle ar y we ar y parth hwn i bartïon eraill o dan unrhyw amgylchiadau.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr drwy Cobwebs Ar Lein yn cadw'r hawl i beidio â chynnal gwefannau a thudalennau gwe nad ydynt o fewn ethos y prosiect ac nad ydynt yn gweithredu o fewn ysbryd y safle.

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwneud ymrwymiad neu warantiadau ynglyn â pha mor ddibynadwy yw'r gwasanaeth neu natur y gwasanaeth a ddarperir gan y system Cobwebs Ar Lein. Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwneud unrhyw ymrwymiadau neu warantiadau i gynnal neu ddarparu copïau cadw o'r ffeiliau a osodir ar y parth nac yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb pendant neu wedi'i awgrymu mewn perthynas â gosod ffeiliau a'u diogelwch neu mewn perthynas â gweinyddydd ffeiliau y parth yn torri. Nid ydynt yn ymrwymo i atgyweirio unrhyw ddiffygion o fewn amser penodol.

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwneud unrhyw fath o gynrychiolaethau neu warantiadau mewn perthynas ag ansawdd, diogelwch neu addasrwydd cynnwys y tudalennau neu wefannau, boed yn ffurfiol neu wedi'i awgrymu, gan gynnwys unrhyw warantiadau wedi eu hawgrymu heb gyfyngiadau am werth ac addasrwydd ar gyfer pwrpas penodol neu beidio â throseddu. Ymhellach at hyn, nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwneud unrhyw gynrychiolaethau neu warantiadau mewn perthynas â gwirionedd, cywirdeb neu ba mor gyflawn yw unrhyw ddatganiadau, gwybodaeth neu ddeunyddiau yn ymwneud â thudalennau gwe sy'n cael eu cynnwys ar y safleoedd Rhyngrwyd Cobwebs Ar Lein. Ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn atebol ar unrhyw achlysur am unrhyw niweidiau anuniongyrchol, cosbol, arbennig, damweiniol neu ganlyniadol pa bynnag ffordd y byddant yn codi a hyd yn oed os bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei gynghori am bosibilrwydd difrod o'r fath.

Os bydd unrhyw ran o'r ymwadiad hwn yn cael ei ystyried yn annilys neu'n anorfodadwy o dan unrhyw sefyllfa benodol, bydd grym yr ymwadiad dal yn gymwys a bydd yr ymwadiad yn cael ei fwriadu i fod yn gymwys mewn sefyllfaoedd eraill.

Bydd rhaid i fudiadau cymwys sy'n gosod gwybodaeth ar y safle hwn gytuno i ddigolledu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn erbyn unrhyw hawliad neu weithredoedd a gymerir o ganlyniad i'r ffaith bod unrhyw un o'ch tudalennau gwe naill ai yn anghywir neu'n gamarweiniol.

Bydd ymgeisio er mwyn cymryd rhan ym mhrosiect Cobwebs ar Lein yn golygu eich bod wedi derbyn amodau a thelerau y ddogfen hon.


 Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi defnyddio Open Source software wrth ddatblygu'r safle hwn.
 Caiff Cobwebs Ar Lein ei gynllunio, ysgrifennu a'i gynnal gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 Mae Cobwebs Ar Lein yn cael ei ariannu'n rhannol gan Y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy brosiect CyMAL Library Development Grant Scheme.