Cobwebs Online Logo
ADREF

English
Ewch i safleoedd Cobwebs Ar-lein
Cais am eich safle eich hun
Golygu eich safle
Lawrlwythiadau Cobwebs
Archwilio'r Wefan
Archwilio'r Categori
Newyddion Diweddaraf!
 
Am y prosiect
Cwestiynau Cyffredin
Ebostiwch ni / Cysylltwch ni
Gwybodaeth am y prosiect
Pwy sy'n gymwys?
Gwrthodwr
 
Gwefannau eraill
106.3 Bridge FM
Activ Bridgend
Adult Education Bridgend
Advice on Living Together
Advice on the law and your Rights
Art Encyclopedia
Arts & Culture Bridgend
BAVO
Become Dentist.net
Bethan Jenkins AC
Bridgend.com
Best of Bridgend
Bridgend Citizens' Panel
Bridgend Council
Bridgend Sporting Chance
BT Internet Rangers
Flexible Support for Business
Careers Wales Online
Carwyn Jones AM
Charity Commission
Cobwebs ListMail Service
Communities Cymru
Bridgend Community Leisure Services
Community Leisure Services
Community Music Wales
Community Representatives
Countryside Council for Wales
Culture Net
Cynffig School Bridgend
Education Letters
For people who have never held a Mouse!
Funky Dragon
Get Safe Online
Green Directory Bridgend
Heart of the Community
Home and Family Bills
How to Read Free Online Books
Indeed Job Search
Its My Shout
iTV Local
Kids Clubs Wales
Learn about the Internet
Learn with RISE
Leisure centres Bridgend
Library of UK Information
Madeleine Moon MP
Maesteg Town Hall
MisterWhat.co.uk - Find Companies
Motivating Mates
My School Lunch
News Plan Wales
Porthcawl Male Choir
Oven Wizards
Sanctuary Counselling
SE Wales Energy Agency
Search UK Petrol Prices for free on PetrolPrices.com
Seatrust
SCOOT
Cynnal Cymru
Cymru Gynhaliol
UK News Online
Wales on the Web
Wales Past
Welsh Karate Union
Whatprice - DIY and Home Improvement Information
Wise Kids
Your Wedding Day Online
Youth Works
 
 
 

Cwestiynau Cyffredin

English

A allaf gynllunio fy ngwefan fy hun gan ddechrau or dechrau?

 

Na. Byddwch yn cael dewis o enghreifftau a byddwn yn gofyn i chi osod cynnwys eich hun a delweddau (neu allwch ddefnyddio rhai or bryslun clipart) au rhoi i mewn.

 

A ywr lle ar y we yn rhad ac am ddim hefyd?

 

Ydi, maen dod fel rhan o Becyn Cobwebs Arlein ond dim ond trwyr wefan y gallwch cael mynediad iddo ni ellir rhoi lle i unrhyw safle arall yma. Cysylltwch Cobwebs ar cobwebs@bridgend.gov.uk . os am wybodaeth am le yn rhad ac ddim ar y we a gwefannau eraill nad ydynt yn gwneud elw.

 

Beth os nad oes gennyf e-bost?

 

Maen cynorthwyol i gael cyfeiriad e-bost achos pan fydd pobl yn dod o hyd ich gwefan yn electronig byddan nhw am gysylltu chin electronig. Gallwch gael cyfrif e-bost ar y we yn rhad ac am ddim gan nifer o wahanol gwmnau ewch i www.emailaddresses.com i ddod o hyd i restr lawn ohonynt.

 

Beth os nad oes gennyf gyfrifiadur?

 

Mae yna rwydwaith eang o fudiadau ym Mhen-y-bont ar Ogwr syn darparur cyfle i gymunedau ddefnyddior We ac E-bost, ac mae pob llyfrgell ym Mhen-y-bont ar Ogwr bellach yn rhoi cyfle ir cyhoedd ddefnyddior Rhyngrwyd. Gallwch ddefnyddior cyfrifiaduron hyn sydd ar gael ir cyhoedd i greu a diweddaru eich gwefan, a gallwch gychwyn cyfrif e-bost yn seiliedig ar y we er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y prosiect. Os am ragor o fanylion anfonwch E-bost at reolwr prosiect y Cobwebs ar cobwebs@bridgend.gov.uk

 

Dydw i ddim yn gwybod sut i ddiweddarur dudalen we - Help!

 

Er mwyn diweddaru eich gwefan ewch i dudalen flaen www.cobwebs.uk.net a chliciwch ar "Golygu eich safle" - bydd y system yn gofyn am eich enw defnyddiwr a chyfrinair (os nad ydych wedi gwneud cais ir prosiect eto bydd yn rhaid i chi wneud hyn yn gyntaf er mwyn cael enw defnyddiwr a chyfrinair) os wnewch deipior rhain i mewn yn gywir bydd cam 1 y broses ddiweddaru yn ymddangos och blaen. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrn hyd nes bod y system yn dweud wrthoch "Tudalen We wedi'i Chreu!"

 

Dydy rhai or tudalennau ar fy ngwefan ddim yn ymddangos, yn hytrach mae neges gwall yn ymddangos yn dweud "The web page requested cannot be found on this server"

 

Mae yna ddau bosibilrwydd yma. I ddechrau, a fedrwch weld UNRHYW UN och tudalennau ar y we? Os ydych yn gallu ond hefyd fod yna rai nad ydych yn gallu eu gweld, maen debygol fod yna nam technegol wedi digwydd. Anfonwch e-bost at weinyddwr y system ar cobwebs@bridgend.gov.uk os mai dymar achos. Os na allwch weld unrhyw un or tudalennau gwe, yna a ydych chi wedi anfon ffurflen gytundeb y prosiect yn l? Os nad ydych, yr unig ffordd y gallwch weld y tudalennau yw trwy fewn gofnodi ir safle fel pe baech am ddiweddarur safle gan ddilyn y camau hyd nes ei fod yn dweud "View Your WebSite" - bydd hyn yn caniatu i chi weld a ywr wefan yn gweithio ni fydd gweddill y Byd yn medru ei weld hyd nes i chi anfon ffurflen gytundeb y prosiect i mewn. Os ydych wedi anfon eich ffurflen, anfonwch e-bost at weinyddwr y system yn dweud wrtho am y broblem, gan nodi eich bod WEDI anfon ffurflen gytundeb y prosiect.

 

Faint ywr gost?

 

Maer system yn rhad ac am ddim i unrhyw fudiad syn gymwys.

 

Llenwais y ffurflen gais ac rydw i newydd dderbyn e-bost i ddweud fod y wefan bellach yn fyw. Sut rydw in mynd ati i greu tudalen we fy hun?

 

I greu neu ddiweddaruch gwefan ewch i dudalen flaen www.cobwebs.uk.net a chliciwch ar "Golygu eich safle" neu "yma os oes gennych safle gyda ni eisoes i'w" - bydd y system yn gofyn am eich enw defnyddiwr a chyfrinair (os nad ydych wedi gwneud cais ir prosiect eto bydd yn rhaid i chi wneud hyn yn gyntaf er mwyn cael enw defnyddiwr a chyfrinair) os wnewch deipior rhain i mewn yn gywir bydd cam 1 y broses ddiweddaru yn ymddangos och blaen. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrn hyd nes bod y system yn dweud wrthoch "Tudalen We wedi'i Chreu"

 

Maer ddelwedd sydd gennyf ar y wefan yn edrych yn rhy fawr sut mae ei wneud yn llai?

 

Mae angen i chi ddefnyddio darn o feddalwedd graffeg syn newid maint delweddau. Os nad yw hyn ar gael ar eich cyfrifiadur, cysylltwch ch teleganolfan leol neu gymuned gyfrifiadurol (i ddod o hyd ich cyfleuster lleol ewch i www.telecentres.com). Os ydych yn hapus maint eich delwedd, llwythwch y ddelwedd fel y gwnaethoch yn wreiddiol, a dewiswch y maint ar gyfer eich tudalen.

 

Pan fyddain teipio fy enw defnyddiwr a chyfrinair i mewn maer system yn dweud hyn wrthyf "You have been denied access to this page" beth ydw i fod iw wneud nesaf?

 

I ddechrau, mae angen i chi gaur porwr i lawr (y darn o feddalwedd yr ydych yn ei ddefnyddio i edrych ar y We). Wedi i chi wneud hyn, ewch i dudalen flaen www.cobwebs.uk.net a cheisiwch mewn gofnodi unwaith eto, gan gymryd gofal i deipior enw defnyddiwr a chyfrinair cywir i mewn. Cofiwch, maen bwysig eich bod yn ofalus pan yn defnyddio llythrennau bach neu fras pan yn teipior cyfrinair, er enghraifft, mae 'ci' yn wahanol i 'Ci'. Os ydych yn dal i gael problemau wrth gael mynediad ich gwefan anfonwch e-bost at weinyddwr y system ar cobwebs@bridgend.gov.uk yn dweud wrtho beth yw eich cyfrinair ac enw defnyddiwr yr ydych yn ei ddefnyddio i fewn gofnodi.

 

Pwy all ddefnyddio Cobwebs Arlein?

 

Unrhyw grwp gwirfoddol neu gymunedol a leolir ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd chyfeiriad e-bost.

 

Rwyf newydd ddiweddaru fy ngwefan a phan es i weld os oedd pob peth yn iawn, gwelais fod y newidiadau heb ddigwydd a bod y cynnwys yr un peth ag or blaen beth syn mynd oi le?

 

A ydych chi wedi mynd trwyr broses ddiweddaru gyfan trwy glicio Nesaf hyd nes bod y safle wedii ddiweddaru? Os na ewch drwyr broses gyfan. Ni fydd y system yn medru arbed unrhyw newidiadau, ac yn anffodus bydd yn rhaid i chi eu gwneud eto!

 

Rydw i eisiau newid fy nghyfeiriad e-bost / enwr mudiad / manylion cyswllt ond ni allaf ddod o hyd i le i wneud hyn

 

Dim ond gweinyddwr y system all newid manylion mudiad a chyswllt. Anfonwch e-bost at y gweinyddwr ar cobwebs@bridgend.gov.uk os ydych eisiau diweddarur rhain.

 

Rydw i eisiau rhoi logor mudiad ar y wefan mae gen i gopi wedii brintio ond sut rydw i fod i roi hwn ar y wefan?

 

Y cam cyntaf yw i gael copi electronig or ddelwedd. Efallai bod y ddelwedd gennych ar gyfrifiadur yn rhywle, os oes angen sganior ddelwedd, defnyddiwch sganydd. Gwnewch yn siwr fod y ddelwedd ddim yn edrych yn rhy fawr ar y sgrn gan fydd hyn yn difetha sut maer wefan yn edrych. Yna maen rhaid cadwr ddelwedd fel JPG neu GIF a rhaid iddi fod yn llai na 40kb. Os nad ydych yn siwr iawn sut i wneud hyn, cysylltwch ch llyfrgell leol (Printiwch y daflen hon ac ewch hi gyda chi). Unwaith y bydd gennych gopi electronig och delwedd yn y fformat a maint cywir ebostiwch hi i: cobwebs@bridgend.gov.uk. Unwaith y gewch gadarnhad o Cobwebs byddwch yn gallu llwythor ddelwedd yn ystod cam 4 o broses ddiweddaru Cobwebs Arlein - fe fydd yn ymddangos yn y rhestr bryslun a dim ond ei dewis sydd eisiau er mwyn iddi ymddangos ar eich tudalen. Dim ond chi bydd yn gallu defnyddio'r delwedd yn y modd hyn oni bai i chi drefnu gyda Cobwebs ei bod ar gael i grwpiau eraill.

 

Rydw i wedi anghofio fy enw defnyddiwr / cyfrinair beth ydyw?

 

Anfonwch e-bost at weinyddwr y system ar cobwebs@bridgend.gov.uk gan ddweud beth yw eich problem. Bydd eich cyfrinair enw defnyddiwr cywir yn cael eu hanfon ar e-bost ir cyfeiriad e-bost sydd ar y system (manylion cyswllt) mewn dau e-bost ar wahn (rhesymau diogelwch).

 

Rydw i wedi colli ffurflen gytundeb y prosiect a dydw i ddim yn gwybod sut i gael un arall - help!

 

Chliciwch ar prosiect isod. Printiwch y dudalen hon, llenwch y ffurflen ai hanfon i: Cobwebs, Bridgend Library and Information Service, Coed Parc Library, Park Street, Bridgend. CF31 4BA.

 

Rydw i wedi rhoi delwedd ar fy ngwefan ac rydw i eisiau ei defnyddio ar fwy nag un dudalen a oes rhaid i mi gadw ei hail lwytho bob tro rydw i am ei defnyddio?

 

Na, mae Cobwebs Arlein yn cofior holl ddelweddau hyn yr ydych wediu llwytho gan eu cadw yn eich ffowlder chi. Gellir gweld y delweddau hyn ar y rhestr bryslun clipart cam 4 trwy ddewis ac edrych arnynt yma gallwch ddewis iw rhoi ar unrhyw un och tudalennau. Bydd eich delwedd chi bob amser yn ymddangos ar ben y rhestr. Os oes nam ar rai or delweddau ac yr ydych am gael eu gwared och rhestr, anfonwch e-bost at weinyddwr y system ar on cobwebs@bridgend.gov.uk .

 

Sawl tudalen gallaf gael?

 

Ar hyd o bryd nid oes unrhyw gyfyngiad ar faint o dudalennau, er efallai bydd yn rhaid i ni osod cyfyngiad yn ddiweddarach yn ystod y cynllun.

 

Sut ydw in creu fy ngwefan?

 

Bydd Cobwebs Arlein yn creu gwefan i chi wedi iddo ofyn cwestiynau penodol i chi. Pan fyddwch yn gwneud cais ar y wefan i ddefnyddio Cobwebs Arlein byddwn yn gofyn i chi deipio enw defnyddiwr i mewn a chyfrinair (dylech bob amser gadwch cyfrinair yn gyfrinachol). Wedi i chi wneud cais gallwch fynd i www.cobwebs.uk.net lle byddwch yn gweld dewis arall ar y dudalen flaen syn dweud "Golygu eich safle". Cliciwch ar y gair Golygu eich safle a bydd blwch yn ymddangos yn gofyn am eich enw defnyddiwr a chyfrinair. Teipiwch rhain i mewn ar y sgrn a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrn er mwyn creu eich gwefan.

 

Sut ydw in diweddaru fy ngwefan?

 

Ewch i www.cobwebs.uk.net lle gwelwch ddewis ar y dudalen flaen syn dweud "Golygu eich safle". Cliciwch ar y gair Golygu eich safle a bydd blwch yn ymddangos yn gofyn am eich enw defnyddiwr a chyfrinair. Teipiwch rhain i mewn a byddwch yn gweld y camau syn rhaid i chi eu cymryd i greu eich gwefan. Ar gam 1 bydd colofn lwyd yn ymddangos i lawr ochr chwith y dudalen wedi i chi greu tudalen gallwch ddewis gwahanol dudalennau trwy glicio ar y botymau priodol er mwyn newid neu ddileu. Yna dilynwch y cyfarwyddiadau sydd ar y sgrn hyd nes y bydd Cobwebs Arlein yn dweud wrthoch y gallwch gael golwg ar eich gwefan (maen holl bwysig eich bod yn dilyn y camau trwodd hyd nes cyrraedd cam 5 neu ni fydd eich diweddariadau yn ymddangos).

 

Sut ydw in gwneud cais am wefan yn rhad am ddim ar Cobwebs Arlein?

 

Cysylltwch r Rhyngrwyd, a llwythwch y porwr. Teipiwch www.cobwebs.uk.net yn y gwagle i gyfeiriad ar dop y dudalen. Yna bydd gwefan Cobwebs Arlein yn ymddangos ar eich sgrn a chliciwch ar "Cais am eich safle eich hun". Yna dilynwch y cyfarwyddiadau fydd yn ymddangos ar y sgrn hyd nes bydd eich cais yn cael ei gwblhau.

 


 Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi defnyddio Open Source software wrth ddatblygu'r safle hwn.
 Caiff Cobwebs Ar Lein ei gynllunio, ysgrifennu a'i gynnal gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 Mae Cobwebs Ar Lein yn cael ei ariannu'n rhannol gan Y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy brosiect CyMAL Library Development Grant Scheme.